Η μονάδα μας είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τις υψηλότερες διεθνεις προδιαγραφές και οι πρακτικές που ακολουθούμε για την παραγώγη και αποθήκευση των προϊόντων μας είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές HACCP, ενώ βρισκόμαστε στην διαδικασία για να πιστοποίηση ISO 22000